** ติดต่อ : คุณน้ำหวาน - โทร 083 031 1924, Line ID : beautifulphuket2013   /   คุณปีใหม่ - โทร 088 765 4611, Line ID : 0887654611 /   คุณตะวัน - โทร 088 750 3140, Line ID : phukettime-tour/   คุณแนนซี่ - โทร 083 121 8855, Line ID : timetour2018      


ทัวร์กระบี่ - ทะเลแหวก - เกาะไก่ - ปอดะ

ทัวร์กระบี่ - ทะเลแหวก - เกาะไก่ - ปอดะ ( 4 เกาะกระบี่ )

ทัวร์ภูเก็ต - กระบี่ - หาดอ่าวนาง - ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ) - เกาะปอดะ

เกาะปอดะ เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ เป็นเกาะที่ยังคงความงดงาม เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเลกระบี่

ทะเลแหวก อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุด Unseen Thailand ที่มีหาดทรายเชื่อมติดกันและสามารถเดินบนสันทราย ได้แก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และ เกาะไก่ สามารถเดินข้ามจากเกาะไก่ไปยังเกาะทับได้ในยามน้ำลง

หาดถ้ำพระนาง มีทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตากว่าหาดอื่นๆเพราะด้านหนึ่งของอ่าวเป็นภูเขา มีถ้ำหินงอก หินย้อย เรียกว่า ถ้ำพระนาง ถ้ำสวยที่โดดเด่นด้วยความวิจิตรที่ธรรมชาติสร้างให้เกิดหินงอก หินย้อย สลับซับซ้อนเป็นชั้นแนวภายในถ้ำมีศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือและผู้คนท้องถิ่นเชิญท่านกราบ

โปรแกรม เดินทางโดยเรือ ใหญ่ + เรือเร็ว

07.00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก โดยรถปรับอากาศเดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือรัษฎา มุ่งหน้าสู่หาดนพรัตน์ธารา
10.30 น. เดินทางถึงหานพรัตน์ธารา เปลี่ยนเรือเป็นเรือแร็ว (speedboat) มุ่งหน้าสู่ทะเลแหวกโดยเรือเร็ว ทะเลแหวก มี หาดทรายที่ละเอียดสีขาว และได้รับการโปรโมทโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าเป็นที่ ได้รับ ความนิยมจาก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สนุกกับการเล่นน้ำชายหาด ดำผิวน้ำชม ความสวยงามของท้องทะเลพักผ่อนตามอัธยาศัย ออกเดินทางต่อไปยังไร่เลย์ รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนริมชายหาด ออกเดินทางต่อไปยัง หาดถ้ำพระนาง สักการะศาลพระนาง ศาลศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือ ชมการปีนผาอ่าวไร่เลย์ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เกาะหินปูนที่ เป็น สัญลักษณ์ทางทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่กับเกาะทับ เกิดเป็น สัน ทรายธรรมชาติที่สวยงาม
15.00 น. ออกเดินทางกลับไปยังท่าเทียบเรืออ่าวนาง เพื่อกลับขึ้นเรือใหญ่
15.30 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา เพื่อกลับภูเก็ต
17.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชาวไทย 1,700
book
1,400
book
ชาวต่างชาติ 1,800
book
1,500
book

 

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก (เฉพาะโรงแรมในหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ)
  • รถรับส่งหาดอื่นนอกเหนือจากหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ คิดเพิ่มท่านละ 250 บาท
  • รถรับส่งโรงแรม - ท่าเรือ - โรงแรม (ในเมือง กะตะ กะรน ป่าตอง)
  • ค่าอาหารกลางวัน
  • ค่าบริการเรือท่องเที่ยวไป-กลับ
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ เสื้อชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันภัยทางเรือ

 

หมายเหตุ

  • ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน