** ติดต่อ : คุณน้ำหวาน - โทร 083 031 1924, Line ID : beautifulphuket2013   /   คุณปีใหม่ - โทร 088 765 4611, Line ID : 0887654611 /   คุณตะวัน - โทร 088 750 3140, Line ID : phukettime-tour/   คุณแนนซี่ - โทร 083 121 8855, Line ID : timetour2018      


ทัวร์ภูเก็ต - เกาะรายา (ราชา)

เกาะราชาหรือเกาะราชาใหญ่ มีหาดทรายขาวสะอาดละเอียด น้ำทะเลใสสะอาดลักษณะคล้ายทะเลแถบหมู่เกาะสิมิลัน ทางใต้ทางใต้เกาะราชาตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต มีชายหาดที่โค้ง ยาวสวยงามอยู่หลายแห่ง เที่ยวสะดวกเพราะมีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติได้รอบเกาะต่างๆ

ทัวร์ภูเก็ต - เกาะรายา(ราชา)ทัวร์ภูเก็ต - เกาะรายา(ราชา)ทัวร์ภูเก็ต - เกาะรายา(ราชา)ทัวร์ภูเก็ต - เกาะรายา(ราชา)ทัวร์ภูเก็ต - เกาะรายา(ราชา)

08.00 น. รับจากที่พักโดยรถโดยสารปรับอากาศ สู่ท่าเรืออ่าวฉลองทางใต้ของเกาะภูเก็ต
09.00 น. เรือออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง โดยเรือสปีทโบ๊ท
09.30 น. เรือถึงเกาะรายา ดำผิวน้ำ สัมผัสฝูงปลาสวยงามแหวกว่ายอยู่กับท่านเล่นน้ำ หน้ากากดำน้ำ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาด หรือ แหล่งปะการัง ที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลใส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เรือนำท่านออกไปยังจุดที่มีปะการัง เพื่อเล่นน้ำ สัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิด
15.00 น. เรือออกเดินทางกลับจากเกาะรายาสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
15.30 น. ถึงท่าเรือ นำท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชาวไทย 1,200
book
850
book
ต่างชาติ 1,700
book
1,300
book

 

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ - ที่พัก(เฉพาะโรงแรมในหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ
  • รถรับส่งหาดอื่นนอกเหนือจากหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ คิดเพิ่มท่านละ 250 บาท
  • ค่าเรือบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่
  • มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  • ประกันอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

  • ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน