** ติดต่อ : คุณน้ำหวาน - โทร 083 031 1924, Line ID : beautifulphuket2013   /   คุณปีใหม่ - โทร 088 765 4611, Line ID : 0887654611 /   คุณตะวัน - โทร 088 750 3140, Line ID : phukettime-tour/   คุณแนนซี่ - โทร 083 121 8855, Line ID : timetour2018      


ทัวร์ภูเก็ต - เกาะรังใหญ่ - เกาะไข่

เที่ยวเกาะรังใหญ่

“เกาะรังใหญ่” เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งทะเลตะวันออกของภูเก็ตเพียงประมาณ 15 นาที เกาะแห่งนี้มีหาดทรายที่ขาวสะอาด และเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ไว้รอให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมนอกจาก “เกาะรังใหญ่” จะมีหาดทรายที่สวย และป่าที่เขียวชอุ่มแล้ว เกาะรังใหญ่ยังเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเพาะเลี้ยงหอยมุก ซึ่งจะรู้จักกันในชื่อ “ภูเก็ต ซีเพิร์ล ฟาร์ม
เมื่อเราเดินทางไปถึงเกาะแล้ว จะมีการสาธิตและอธิบายกระบวนการเพาะเลี้ยงหอยมุก ตั้งแต่การอนุบาลหอย จน เป็นหอยมุกที่มีมุกสวยงาม และนำไปสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่ท้องตลาด

ทัวร์ภูเก็ต-เกาะรังใหญ่-เกาะไข่ทัวร์ภูเก็ตข-เกาะรังใหญ่-เกาะไข่ทัวร์ภูเก็ตข-เกาะรังใหญ่-เกาะไข่ทัวร์ภูเก็ตข-เกาะรังใหญ่-เกาะไข่
08:00 - 09:00 น. รถรับจากโรงแรมที่พักโดยรถโดยสารปรับอากาศ เดินท่างสู่ ท่าเรือ โบ๊ท ลากูน มาริน่า
09:30 น. ถึงท่าเรือ โบ๊ท ลากูน มาริน่า
10:00 น. เดินทางถึงเกาะรังใหญ่ ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  และชมการสาธิตการเลี้ยงหอยมุก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น ว่ายน้ำ อาบแดด หรือเป็นกิจกรรมต่าง ๆ บนเกาะ เช่น ขี่จักรยานรอบเกาะ มินิกอล์ฟ วอลเล่บอลชายหาด เป็นต้น
16:00 เดินทางกลับยังท่าเรือ โบ๊ท ลากูน และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชาวไทย 1,900
book
1,000
book
ต่างชาติ 2,200
book
1,300
book

 


 

เที่ยวเกาะไข่นอก และ เกาะรังใหญ่

เกาะไข่นอก เป็นเกาะที่มีขนาดเล็ก มีโขดหินที่สวยงาม หาดทรายที่ขาวละเอียด น้ำสวยใสตัดกับท้องฟ้าสีคราม สามารถดำน้ำชมปะการังที่มีอยู่บริเวณรอบๆเกาะหลากหลายชนิด และมีปลาสวยงามอยู่มากมาย เกาะไข่นอกประกอบ ด้วย 2 หมู่เกาะ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเล มีหาดทรายอยู่ด้านหน้าของเกาะ เหมาะแกการนอนอาบแดด และยังมีสันทรายเล็กๆ เชื่อมต่อไปถึงโขดหินที่เป็นจุดดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น รอบเกาะ สามารถ ลงเล่นน้ำได้ แต่ต้องคอยระวังคลื่นลมแรงบ้างเป็นบางวัน ควรลงเล่นน้ำในด้านที่คลื่นลมสงบ บนเกาะมีร้านค้าบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบง่ายๆ และเก้าอี้ผ้าใบเรียงรายอยู่ตลอดชายหาดไว้คอย บริการ นักท่องเที่ยวอีกด้วย

08:00 – 09:00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พัก
09:30 น. ลงเรือเพื่อไปยัง เกาะไข่นอก
10:15 น. ถึงเกาะไข่นอก พักผ่อนตามอัธยาศัย ว่ายน้ำ หรือจะดำน้ำดูปะการังด้วย snorkeling
12.30 น. ออกจากเกาะไข่นอก เพื่อไปยังเกาะรังใหญ่เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง
13:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยมุก และพักผ่อนตามอัธยาศัย ว่ายน้ำ อาบแดดหรือกิจกรรมต่าง ๆ บนเกาะ เช่น ขี่จักรยานรอบเกาะ มินิกอล์ฟ วอลเล่บอลชายหาด เป็นต้น
16:00 น. เดินทางกลับยังท่าเรือ โบ๊ท ลากูน และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชาวไทย 2,300
book
1,300
book
ต่างชาติ 2,600
book
1,500
book

 


 

เที่ยวเกาะรังใหญ่ ครึ่งวัน เช้า

08:00 - 09:00 ;น. รถรับจากโรงแรมที่พักโดยรถโดยสารปรับอากาศ เดินท่างสู่ ท่าเรือ โบ๊ท ลากูน
09:30 น. ถึงท่าเรือ โบ๊ท ลากูน เดินทางไปยังเกาะรังใหญ่
09:45 น. เดินทางถึงเกาะรังใหญ่ ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยมุก และพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น ว่ายน้ำ อาบแดด หรือเป็นกิจกรรมต่าง ๆ บนเกาะ เช่น ขี่จักรยานรอบเกาะ มินิกอล์ฟ วอลเล่บอลชายหาด เป็นต้น
11.30 น. ต้อนรับท่านด้วย แซนด์วิช และ เครื่องดื่ม
12:30 น. เดินทางกลับยังท่าเรือ โบ๊ท ลากูน และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

เกาะรังใหญ่ครึ่งวัน บ่าย

11.30 - 12.00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก โดยรถโดยสารปรับอากาศ เดินท่างสู่ ท่าเรือโบ๊ท ลากูน
13.00 น. ถึงท่าเรือ โบ๊ท ลากูน เดินทางไปยังเกาะรังใหญ่
13:15 น. เดินทางถึงเกาะรังใหญ่ ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยมุก และพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น ว่ายน้ำ อาบแดด หรือเป็นกิจกรรมต่าง ๆ บนเกาะ เช่น ขี่จักรยานรอบเกาะ มินิกอล์ฟ วอลเล่บอลชายหาด เป็นต้น
14.00 น. ต้อนรับท่านด้วย แซนด์วิช และ เครื่องดื่ม
16:00 น. เดินทางกลับยังท่าเรือ โบ๊ท ลากูน และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ชาวไทย 1,500
book
1,100
book
ต่างชาติ 1,800
book
1,400
book

 


 

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ - ที่พัก(เฉพาะโรงแรมในหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ)
  • รถรับส่งหาดอื่นนอกเหนือจากหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ คิดเพิ่มท่านละ 250 บาท
  • ค่าเรือบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ 
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

  • ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน