** ติดต่อ : คุณน้ำหวาน - โทร 083 031 1924, Line ID : beautifulphuket2013   /   คุณปีใหม่ - โทร 088 765 4611, Line ID : 0887654611 /   คุณตะวัน - โทร 088 750 3140, Line ID : phukettime-tour/   คุณแนนซี่ - โทร 083 121 8855, Line ID : timetour2018      


ทัวร์ภูเก็ต - ล่องแก่ง


ทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่ง

โปรแกรมที่ 1 ล่องแก่ง5 กม. + ขี่ช้าง 30 น.

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแก่ง
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแก่ง ประมาณ 40 นาที)
11.45 น. เดินเท้าเพื่อชมน้ำตก โตนปริวรรต เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นั่งช้างชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
14.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,300 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,100 บาท

book

 


 ทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่ง

โปรแกรมที่ 2 ล่องแก่ง5 กม. + ATV 30 น. + ขี่ช้าง 30 น.

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแก่ง
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแก่ง ประมาณ 40 นาที)
11.45 น. เดินเท้าเพื่อชมน้ำตก เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นั่งช้างชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
14.00 น. สนุกสนานกับ รถ ATV (ใช้เวลา 30 นาที)
15.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,700 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,300 บาท

book

 


 ทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่ง

โปรแกรมที่ 3 ล่องแก่ง 5 กม. + ATV 30 น. + นั่งช้าง 30 น. + ฟลายอิ้งฟ๊อกซ์ (โหนสลิง)

10.00 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
11.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
12.30 น. นั่งช้างชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
13.45 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแก่ง
14.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแก่ง ประมาณ 40 นาที)
14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น. สนุกสนานกับ รถ ATV (ใช้เวลา 30 นาที)
16.00 น. กิจกรรมโรยตัวโหนสลิง (ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น)
16.40 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,800 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,500 บาท

book

 


 ทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่ง

โปรแกรมที่ 4 ล่องแก่ง5 กม. + ATV 30 น.

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแก่ง
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแก่ง ประมาณ 40 นาที)
11.45 น. เดินเท้าเพื่อชมน้ำตก เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สนุกสนานกับ รถ ATV (ใช้เวลา 30 นาที)
14.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,600 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,400 บาท

book

 


 ทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่ง

โปรแกรมที่ 5 ล่องแก่ง 7 กม.

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแก่ง
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 7 กม. (ใช้เวลาในการล่องแก่ง ประมาณ 55 นาที)
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินเท้าเพื่อชมน้ำตก เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,250 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,150 บาท

book

 


 ทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่ง

โปรแกรมที่ 6 ล่องแก่ง 5 กม. + ATV 1 ชม.

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแก่ง
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแก่ง ประมาณ 40 นาที)
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. สนุกสนานกับ รถ ATV (ใช้เวลา 30 นาที)
15.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,800 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,500 บาท

book

 


 ทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่งทัวร์ภูเก็ต-ล่องแก่ง

โปรแกรมที่ 7 ล่องแก่ง 5 กม. + นั่งช้าง 1 ชม.

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแพแบบแก่ง
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแก่ง ประมาณ 40 นาที)
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. นั่งช้างชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
15.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,800 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,500 บาท

book

 

 


 

ราคานี้รวม

  • อาหารกลางวัน (นับถืออิสลาม ทานอาหารเจ กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ไกด์ ลูกพาย
  • เสือชูชีพ และ หมวกกันน๊อก
  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ตที่พัก(เฉพาะโรงแรมในหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ)
  • รถรับส่งหาดอื่นนอกเหนือจากหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ คิดเพิ่มท่านละ 250 บาท