** ติดต่อ : คุณน้ำหวาน - โทร 083 031 1924, Line ID : beautifulphuket2013   /   คุณปีใหม่ - โทร 088 765 4611, Line ID : 0887654611 /   คุณตะวัน - โทร 088 750 3140, Line ID : phukettime-tour/   คุณแนนซี่ - โทร 083 121 8855, Line ID : timetour2018      


ทัวร์ภูเก็ต - ซาฟารี - น้ำตกบางแป

เดินทางเพียง 30 นาทีจากโรงแรมสู่ปางช้างบางแป เมื่อเดินทางถึงท่านจะได้พบกัน สัมผัสความงดงามของช้างไทย สัตว์ใหญ่แต่ ใจดี และควาญช้างนำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งช้างเข้าป่าชมความงามของ ป่าพฤษชาติเขตร้อน และความงามของของเกาะภูเก็ต ว

ทัวร์ภูเก็ต - ซาฟารี - น้ำตกบางแปทัวร์ภูเก็ต - ซาฟารี - น้ำตกบางแปทัวร์ภูเก็ต - ซาฟารี - น้ำตกบางแป ทัวร์ภูเก็ต - ซาฟารี - น้ำตกบางแป ทัวร์ภูเก็ต - ซาฟารี - น้ำตกบางแปทัวร์ภูเก็ต - ซาฟารี - น้ำตกบางแป ทัวร์ภูเก็ต - ซาฟารี - น้ำตกบางแป

Bang Pae National Park 6 in 1 Safari

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรมมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระแทว
08.30 น. ขี้ช้างชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ต่อด้วยการนั่งวัวเทียมเกวียน (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) และนำท่านล่องเรือแคนูชมทัศนียภาพของป่าโกงกาง
10.30 น. สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนยาง การกรีดยางภายในสวนยาง
11.00 น. เดินเท้าเข้าป่า ชมป่าดิบชื้น(อุทยากแห่งชาติเขาพระแทว) น้ำตก และ ชมศูนย์อนุรักษ์ลิง(ชะนีThe Gibbons Animal Project)
13.00 น. เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,300 บาท book
เด็ก (อายุ 3-10 ปี) 800 บาท
book

 


 

Bang Pae National Park Half Day Nature Safari

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรมมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระแทว
08.30 น. ขี้ช้างชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ต่อด้วยการนั่งวัวเทียมเกวียน (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) และนำท่านล่องเรือแคนูชมทัศนียภาพของป่าโกงกาง
10.30 น. สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนยาง การกรีดยางภายในสวนยาง
11.00 น. เดินเท้าเข้าป่า ชมป่าดิบชื้น(อุทยากแห่งชาติเขาพระแทว) น้ำตก และ ชมศูนย์อนุรักษ์ลิง(ชะนี The Gibbons Animal Project)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,650 บาท book
เด็ก (อายุ 3-10 ปี) 1,050 บาท
book

 

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ - ที่พัก(เฉพาะโรงแรมในหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ)
 • รถรับส่งหาดอื่นนอกเหนือจากหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ คิดเพิ่มท่านละ 250 บาท
 • ประกันภัย
 • มัคคุเทศก์
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยาน
 • ค่านั่งช้าง 30 นาที
 • ค่าเข้าชมน้ำตก และ ศูนย์อนุรักษ์ลิง (ชะนี The Gibbons Animal Project)
 • ค่านั่งเกวียน
 • ค่ากรีดยาง
 • แคนู และพนักงงานพายเรือ ขมป่าชายเลน

 

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • อาหาร และ ชอปปิ้ง

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ครีมกันแดด
 • หมวก
 • แว่นกันแดดกล้องถ่ายรูป

 

บริการพิเศษ

 • บริการรถเช่า(เก๋ง) พร้อมบริการคนขับ 5 ชั่วโมง บริการทั่วภูเก็ต ราคาเพียง 1,800 บาท / คัน / 5 ชั่วโมง(พระใหญ่เพิ่ม 900 บาท)
 • บริการรถเช่า (รถตู้) พร้อมบริการคนขับ 5 ชั่วโมง บริการทั่วภูเก็ต ราคาเพียง 19,00 บาท / คัน / 5 ชั่วโมง (พระใหญ่เพิ่ม 900 บาท)