** ติดต่อ : คุณน้ำหวาน - โทร 083 031 1924, Line ID : beautifulphuket2013   /   คุณปีใหม่ - โทร 088 765 4611, Line ID : 0887654611 /   คุณตะวัน - โทร 088 750 3140, Line ID : phukettime-tour/   คุณแนนซี่ - โทร 083 121 8855, Line ID : timetour2018      


โปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATV

โปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATV

โปรแกรมที่ 1 ล่องแพ 5 กม. + ขี่ช้าง 30 น.

โปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATV

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช่เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแก่ง
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแพ ประมาณ 40 นาที)
11.45 น. เดินเท้าเพื่อชมน้ำตก โตนปริวรรต เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นั่งช้างชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
14.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,300 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,100 บาท
book

 


 

โปรแกรมที่ 2 ล่องแก่ง5 กม. + ATV 30 น. + ขี่ช้าง 30 น.

โปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATV

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช่เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแพแบบแพไม้ไผ่
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแพ ประมาณ 40 นาที)
11.45 น. เดินเท้าเพื่อชมน้ำตก เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นั่งช้างชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
14.00 น. สนุกสนานกับ รถATV(ใช้เวลา 30 นาที)
15.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,700 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,300 บาท
book

 


 

โปรแกรมที่ 3 ล่องแก่ง5 กม. + ATV 30 น. + นั่งช้าง 30 น. + ฟลายอิ้งฟ๊อกซ์ (โหนสลิง)

โปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATV

10.00 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช่เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
11.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
12.30 น. นั่งช้างชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
13.45 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแพแบบแพไม้ไผ่
14.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแพ ประมาณ 40 นาที)
14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น. สนุกสนานกับ รถ ATV (ใช้เวลา 30 นาที)
16.00 น. กิจกรรมโรยตัวโหนสลิง (ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น)
16.40 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,800 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,500 บาท
book

 


 

โปรแกรมที่ 4 ล่องแก่ง5 กม. + ATV 30 น.

โปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATV

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช่เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแพแบบแพไม้ไผ่
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแพ ประมาณ 40 นาที)
11.45 น. เดินเท้าเพื่อชมน้ำตก เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สนุกสนานกับ รถ ATV (ใช้เวลา 30 นาที)
14.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,600 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,400 บาท
book

 


 

โปรแกรมที่ 5 ล่องแก่ง 7 กม.

โปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATV

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช่เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแพแบบแพไม้ไผ่
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 7 กม. (ใช้เวลาในการล่องแพ ประมาณ 55 นาที)
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินเท้าเพื่อชมน้ำตก เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,250 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,150 บาท
book

 


 

โปรแกรมที่ 6 ล่องแก่ง 5 กม. + ATV 1 ชม.

โปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATV

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช่เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแพแบบแพไม้ไผ่
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแพ ประมาณ 40 นาที)
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. สนุกสนานกับ รถATV (ใช้เวลา 30 นาที)
15.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,800 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,500 บาท
book

 


 

โปรแกรมที่ 7 ล่องแก่ง 5 กม. + นั่งช้าง 1 ชม.

โปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATVโปรแกรม ล่องแก่ง ขี้ช้าง ATV

07.30 น. รับท่านออกจากโรงแรม โดยรถโดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ใช่เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ ชมโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ถ้ำ และ ลิง ภายในวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ
10.30 น. นำท่านสัมผัสประสบการ เรียนรู้วิธีการล่องแพแบบแพไม้ไผ่
11.00 น. ล่องแก่งตามลำน้ำชมความงาม และทัศนียภาพตามสายน้ำด้วยระยะทาง 5 กม. (ใช้เวลาในการล่องแพ ประมาณ 40 นาที)
12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. นั่งช้างชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
15.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ(บาท)

ผู้ใหญ่ 1,800 บาท book
เด็ก (อายุ 8-11 ปี) 1,500 บาท
book

 

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ - ที่พัก(เฉพาะโรงแรมในหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ)
  • รถรับส่งหาดอื่นนอกเหนือจากหาดป่าตอง-หาดกะรน-หาดกะตะ คิดเพิ่มท่านละ 250 บาท
  • อาหารกลางวัน (นับถืออิสลาม ทานอาหารเจ กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ไกด์ ลูกพาย
  • เสือชูชีพ และ หมวกกันน๊อค